Warsztat „DUCHOWOŚĆ - aspekty duchowe w leczeniu uzależnień". Warsztat dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Warsztat jest przeznaczony dla osób uzależnionych z co najmniej 6-cio miesięczną abstynencją. W warsztacie mogą uczestniczyć osoby współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych i inne osoby uwikłane w chorobę).

Podział na dni lub bloki, oraz ewentualne zmiany w programie można dokonać w uzgodnieniu z prowadzącymi. Mamy doświadczenia w prowadzeniu warsztatu w Klubach Abstynenta jak i podczas Trzeźwościowych Dni Skupienia. Cały warsztat, to około 10 godzin. Liczba uczestników do 25 osób (optymalnie 12 – 15 osób).

Cel warsztatu:

  • Poznanie koncepcji uzależnienia jako choroby oraz jego mechanizmów.
  • Odkrywanie lub przyjrzenie się sferze duchowej.
  • Przyjrzenie się własnemu systemowi wartości.
  • Odkrywanie Siły Wyższej w życiu codziennym.

Uczestnicy warsztatu oprócz pracy w grupie i podgrupach według załączonego scenariusza prowadzą samodzielną pracę samopoznawczą w oparciu o ankiety do Kroków I, II, III.

Czas trwania szkolenia: ok. 10 godzin
Liczba uczestników: do 25 osób (optymalnie 12-15 osób)

Facebook