Spotkanie profilaktyczne z rodzicami „USTRZEC DZIECKO – ALKOHOL, NARKOTYKI” - program dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wychowanie dzieci to bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Często rodziców przepełnia bezradność, niepokój, niepewność i brak wiary we własne siły. Boją się jak ich ocenią inni, nie chcenie chcą utracić autorytetu, a czasem porostu nie wiedzą co robić. Dzieci w różnych okresach swojego życia potrzebują różnych rzeczy. Niezależnie od tego jakiej są płci i ile mają lat, potrzebują na pewno tego samego – miłości troski i uwagi.

Spotkanie profilaktyczne z rodzicami ma na celu:

  • Przedstawienie sytuacji w Polsce związanej z zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież oraz w zależności od współpracy z miastem, gminą i szkołą z w/w.
  • Przedstawienie czynników ryzyka, czyli zadanie pytania – „dlaczego, po co młodzi ludzie piją, palą, biorą?”
  • Przekazanie rzetelnej wiedzy na temat alkoholu, narkotyków, nikotyny i uzależnienia.
  • Zachęcenie rodziców do rozmowy nt. czynników chroniących.

Rodzice otrzymują materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące szkodliwości oraz rozpoznawania i objawów zażywania środków psychoaktywnych. Efektem końcowym spotkania jest nawiązanie koalicji profilaktycznej między rodzicami a wychowawcą, pedagogiem szkolnym oraz zastanowieniem się nad włączeniem do niej młodzieży.

Liczba uczestników: 60 – 120 osób
Czas trwania programu: ok. 1 godz.
Dla kogo jest przeznaczony?: rodzice młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Facebook