Program profilaktyczny „CUKIERKI” - dla dzieci klas 0 oraz I–IV szkoły podstawowej.

Program profilaktyczny „CUKIERKI” dla dzieci przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego szkoły podstawowej. Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cele programu:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

Metody pracy:

 • Czytanie bajki z podziałem na role
 • Prace plastyczne
 • Opis ilustracji
 • Burza mózgów
 • Dramy
 • Praca w grupach

Program może być prowadzony jako cykl kilku godzin lekcyjnych (wersja ośmiogodzinna lub szesnastogodzinna) albo jako blok trzygodzinny.

Po programie istnieje możliwość zorganizowania przedstawienia teatralnego i wernisażu dla rodziców, nauczycieli i innych uczniów szkoły.

Przeznaczenie: dzieci od 5 do 11 roku życia
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 – 3 godziny lekcyjne

Facebook