Nasze działania profilaktyczne w Konstancinie - Jeziornie

Od wielu lat współpracujemy z Miastem Konstancin - Jeziorna realizując działania profilaktyczne obejmujące całość populacji młodzieży szkolnej. Są to działania wieloletnie i całościowe, dzięki czemu można dokonywać analizy zmian zachodzących na terenie miasta.

Na początku kwietna 2014 roku profilaktycy z naszego ośrodka dokończyli rozpoczęty w marcu cykl działań profilaktycznych w Konstancinie Jeziorna. Realizowaliśmy programy profilaktyczne dotyczące problematyki alkoholowej, narkomanii oraz przemocy i agresji w szkole.

Dzieci i młodzież objęto programami profilaktycznymi: „Cukierki”, „Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Potrafię być sobą”, „Odmów - nie bierz” i „Odczuwaj, ufaj, mów”.

Program „Cukierki” oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem. Celem programu jest kształtowanie dystansu i ostrożności wobec obcych dorosłych, uczenie konstruktywnych zachowań w sytuacjach wzbudzających niepokój, przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z tym związanych. Adresatami programu byli uczniowie nauczania początkowego.

Niezależnie od wieku, w każdym z nas, ukryty jest agresor. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym jest bardzo intensywny pod względem fizycznym jak i psychicznym. W tym okresie jest ono bardzo plastyczne i podatne na wychowawcze oddziaływanie. Umiejętności jakie dzieci
i młodzież powinny nabyć, żeby nauczyć się panować nad swoimi agresywnymi impulsami oraz nawiązywać i utrzymywać zadawalające kontakty z innymi ludźmi należy więc wpajać od najmłodszych lat, aby przejście do nowych obowiązków było miłą przygodą, a szkoła kojarzyła się
z nauką, zabawą i poznawaniem. Taką propozycją spełniającą powyższe warunki jest program „Radość bez złości”.

Program profilaktyczny dla młodzieży „Bezpieczna szkoła” uczy młodzież budowania więzi duchowej z innymi osobami, doskonali umiejętności interpersonalne, rozwija inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i myślenie. Ponadto kształtuje w sobie zdolności rozpoznawania uczuć, radzenia sobie z przejawami negatywnych emocji zmieniając je w pozytywne. Program sprzyja rozwijaniu uczuć empatii, współczucia i tolerancji. Młodzież w trakcie zajęć uczy się jak reagować i gdzie szukać pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy i agresji w szkole.

W programie profilaktycznym „Potrafię być sobą” oprócz podstawowej wiedzy na temat uzależnień, narkotyków i alkoholu główny nacisk skierowany jest na trening zachowań, które pozwolą uczniom spokojnie, stanowczo, skutecznie chronić siebie i to co jest dla nich ważne: zdrowie, wolność, więzi z innymi ludźmi, a przede wszystkim nie obawiać się czyjejś presji. Program uczy praktycznego stosowania kilkunastu technik zachowań asertywnych: „zdarta płyta”, „zasłona dymna”, „asertywne uznanie błędu”, „kompromis”, „wypytywanie o strony ujemne”, „wypytywanie o strony dodatnie” i inne.

Program profilaktyczny „Odmów - nie bierz” jest takim działaniem, gdzie za pomocą aktywnych technik pracy z grupą przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja). Młodzi ludzie często sami dochodzą do wniosku, że najbardziej może ich ochronić w takich sytuacjach umiejętność odmawiania. Sytuacje takie, gdy młody człowiek jest sam, poddany naciskowi grupy są dla niego bardzo trudne. Ważnym elementem programu jest diagnoza umiejętności zachowań asertywnych w grupie Duży nacisk w czasie realizacji programu postawiono na praktyczną naukę stosowania kilku technik zachowań asertywnych.

Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych często spotykają się z niewerbalnym komunikatem „nie czuj”, rzadko odczuwają pozytywne emocje, są one najczęściej gaszone przez to, co dzieje się w domu. Pojawia się też pułapka „nie mów” o swoich problemach i uczuciach. Rodzice z tych rodzin nie dają dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, zawodzą ich zaufanie stwarzając kolejną pułapkę „nie ufaj”. Istnieje więc ryzyko, że młody człowiek wniesie w dorosłe życie bagaż wewnętrznych przekonań „nie czuj, nie mów, nie ufaj”, które uniemożliwią mu rozwój osobisty, szczęśliwe życie i partnerskie stosunki z innymi ludźmi. Programem którego celem jest ograniczenie działania tych pułapek jest program „Odczuwaj, ufaj, mów”. W programie szczególny nacisk położono na wzmacnianie poczucia podmiotowości i akceptacji w grupie, naukę werbalizacji stanów emocjonalnych, mówienia o sobie, umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji. Istotnym elementem programu jest wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez m.in. budowanie zaufania i wiary w siebie.

Facebook