Realizacja programu NOE w Świebodzinie

W dniach 5 - 6 maja 2013 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie zespół z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka zrealizował trzy edycje programu profilaktycznego „NOE” dla uczniów klas drugich.

Program profilaktyczny „NOE” porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Program pogłębił wiedzę młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. Podczas programu stosowano metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływała na aktywny udział młodzieży w programie i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem programu były świadectwa osoby uzależnionej i współuzależnionej DDA, które likwidują stereotypy i wykształca empatię.

Na początku programu uczniowie brali udział w losowaniu oraz scenkach które ukazały prawdę o chorobie alkoholowej. Na zakończenie programu młodzież odpowiedziała poprzez anonimowie głosowanie na pytanie „Czy wyobrażasz sobie swoje życie bez alkoholu i innych środków odurzających” oraz wypełniła ankietę końcową i oceniła program. Ponad 66% młodzieży biorących udział w programie zadeklarowała, że wyobraża sobie swoje życie bez alkoholu i innych środków odurzających; 69% chce bawić się na trzeźwo a 39% podaje, że jest abstynentem. Wyniki te są budujące. Jako doświadczony zespół stwierdzamy, że: młodzież w Świebodzinie pozytywnie wyróżnia się pod względem abstynencji i dążenia do trzeźwego życia na tle innych grup.

Poniżej przedstawiamy wybrane opinie młodzieży na temat programu „NOE”:

  • Sądzę, że takie spotkania są potrzebne i mogą się nam w życiu przydać.
  • Program ogólnie był spoko! Czas szybko płynął a do tego wiele się dowiedziałem na temat alkoholizmu w rodzinie.
  • Uważam, że takie spotkania powinny być organizowane zdecydowanie częściej.
  • Chętnie posłuchałbym jakiegoś ciekawego wykładu na temat papierosów oraz sposobów na rzucenie tego nałogu.
  • Ten program wiele mi uświadomił.
  • Moim zdaniem wszystko zostało dobrze omówione a przy tym nie było nudno.
  • Podobały mi się scenki oraz historie osób, które opowiadały o sobie.
  • Program „NOE” był interesujący i pouczający. Na własnym przykładzie sytuacji rodzinnej wiem, że wiele się zgadza z tematu, który został omówiony.

Autor zdjęć: Małgorzata Kocot

Facebook