Spotkanie profilaktyczne z rodzicami „BEZPIECZNA SZKOŁA” - program dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nt. przemocy i agresji.

Ze zjawiskiem przemocy spotykamy się wielokrotnie w domach, szkole i na ulicy. Coraz częściej czujemy się bezradni wobec docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach przemocy.

Przemoc i agresja są zjawiskiem narastającymi, procesem, który zaczyna się od drobnej dokuczliwości i szkodzenia dobremu samopoczuciu innych (kpina, poniżanie, wyśmiewanie), aż do ciężkich przestępstw. Bagatelizowanie tzw. „małej agresji” może kończyć się „agresją ostrą”. Pobłażanie pozornie niewinnej przemocy prowadzi do narastania zachowań agresywnych.

Istnienie zjawiska przemocy rówieśniczej w szkołach nie ulega wątpliwości. Od kilku lat narasta w polskich szkołach problem przemocy dzieci starszych i silniejszych wobec dzieci młodszych i słabszych. Najważniejsze w tej kwestii jest pytanie o sposoby przeciwdziałania temu zjawisku: Co powinni zrobić dorośli? W jaki sposób szkoła może skutecznie poradzić sobie z tym problemem? Czy jest nadzieja na powodzenie?

Próbą odpowiedzi na powyższe pytania jest działanie profilaktyczne pt. „BEZPIECZNA SZKOŁA”. Powinno ono objąć całą społeczność szkolną (wszystkie klasy, nauczycieli) jak również rodziców. Częścią tych działań jest spotkanie profilaktyczne z rodzicami pod tym samym tytułem. Spotkanie jest uzupełnieniem programu profilaktycznego dla młodzieży „Bezpieczna szkoła”.

Cele szkolenia:
1. Zapoznanie rodziców ze specyfiką zjawiska przemocy:

  • Przemoc i jej rodzaje.
  • Problem przemocy dzieci wobec dzieci.
  • Czynniki wpływające na agresję dziecka.
  • Przyczyny wchodzenia dzieci w rolę ofiary.
  • Czynniki sprzyjające agresji w szkole.
  • Skąd się biorą agresywne zachowania nastolatków?
  • Wskazówki pomagające rozpoznać ofiarę i sprawcę przemocy.

2. Propozycje działań i wdrażania postaw prospołecznych poprzez uczenie nieagresywnych strategii rozwiązywania problemów.

3. Wypracowanie wspólnego jednolitego systemu oddziaływań wobec przemocy w szkole.

Rodzice otrzymują materiały informacyjno – edukacyjne na temat przemocy i agresji. Efektem końcowym spotkania jest nawiązanie koalicji profilaktycznej między rodzicami a wychowawcą, pedagogiem szkolnym oraz zastanowieniem się nad włączeniem do niej młodzieży.

Liczba uczestników: 60 – 120 osób
Czas trwania spotkania: ok. 1 godz.
Dla kogo jest przeznaczony?: rodzice młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Facebook