Oferta

Program profilaktyczny „CUKIERKI” - dla dzieci klas 0 oraz I–IV szkoły podstawowej.

Program profilaktyczny „CUKIERKI” dla dzieci przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego szkoły podstawowej. Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Cele programu: przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi; rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia; wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny; nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym; kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi; nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych; rozwijanie postawy (...)

Szkolenie realizatorów programu profilaktycznego „CUKIERKI” – szkolenie zakończone zaświadczeniem ukończenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Instruktorzy z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień są uprawnieni do prowadzenia warsztatu szkoleniowego dla nauczycieli i wychowawców, realizatorów lub współrealizatorów programu „Wczesna profilaktyka Program Cukierki”. Adresatami programu „Cukierki” są dzieci w wieku od 5 do 10 lat (przedszkole, klasy I-III) W czasie warsztatów poruszone są następujące treści: Czym jest profilaktyka i jakie są jej poziomy? Wyposażenie uczestników w wiedzę o środkach odurzających. Czynniki ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem czynników działających w danej społeczności szkolnej. Czynniki chroniące, znaczenie zainteresowania nauką i tworzenia relacji międzyludzkich. Zapoznanie z treścią bajki. Poznanie i przepracowanie różnych aspektów wychowawczych i profilaktycznych programu z wykorzystaniem metod (...)

Program profilaktyczny „RADOŚĆ BEZ ZŁOŚCI” – kształtowanie postaw wobec agresji w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Niezależnie od wieku, w każdym z nas, ukryty jest agresor. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym jest bardzo intensywny pod względem fizycznym jak i psychicznym. W tym okresie jest ono bardzo plastyczne i podatne na wychowawcze oddziaływanie. Umiejętności jakie dzieci i młodzież powinny nabyć, żeby nauczyć się panować nad swoimi agresywnymi impulsami oraz nawiązywać i utrzymywać zadawalające kontakty z innymi ludźmi należy więc wpajać od najmłodszych lat, aby przejście do nowych obowiązków było miłą przygodą, a szkoła kojarzyła się z nauką, zabawą i poznawaniem. Cele programu: wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie (...)

Program profilaktyczny „TAJEMNICA ZAGINIONEJ SKARBONKI” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Program oparty jest na animowanym filmie „Tajemnica zaginionej skarbonki”. Film ten jest uniwersalnym przekazem treści profilaktycznych, który można wykorzystywać w odniesieniu do każdej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, dorośli). Autorami programu są specjaliści ze stowarzyszenia „Alternatiff” w Warszawie. Wersja prezentowana w ofercie powstała w wyniku doświadczeń z realizacji w/w programu, jego udoskonaleń i wprowadzania najnowszej wiedzy na temat profilaktyki uzależnień przez realizatorów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Cele programu: przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; przedstawienie mechanizmu uzależnienia, szkodliwości, oraz strat ponoszonych (...)

Program profilaktyczny „PROGRAM DOMOWYCH DRUŻYN” dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz ich rodziców

Na „Program Domowych Drużyn” dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz ich rodziców składają się dwa programy rekomendowane: - „Program Domowych Detektywów” - adresowany do uczniów klas IV – V - zobacz opis programu (link zewnętrzny), - „Fantastyczne Możliwości” – adresowany dla uczniów klas V – VI - zobacz opis programu (link zewnętrzny). Głównym celem „Programu Domowych Drużyn” jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Program profilaktyczny „WSPIERANIE ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECI NIEŚMIAŁYCH”

Program profilaktyki selektywnej „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych” jest adresowany do dzieci nieśmiałych w wieku 10 – 12 lat. Program wspomaga ich rozwój psychospołeczny w formie 15 dwugodzinnych zajęć warsztatowych w klasie szkolnej. Dokładny opis programu, cele, założenia oraz standardy realizacji można uzyskać na stronie poświęconej programom promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień w bazie programów rekomendowanych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/dzieci-niesmiale,15

Program profilaktyczny „UNPLUGGED”

Program profilaktyki uniwersalnej „UNPLUGGED” jest adresowany do uczniów w wieku 12 - 14 lat. Celem programu jest ograniczenie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) ewentualnie ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejście od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego. Dokładny opis programu, cele, założenia oraz standardy realizacji można uzyskać na stronie poświęconej programom promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień w bazie programów rekomendowanych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Program profilaktyczny „KISZONE OGÓRKI” – antynikotynowy program dla uczniów szkoły podstawowej.

Program autorski Ewy Masalskiej – Górki i Ryszarda Górki oparty jest na bajce profilaktycznej „O zielonym i o ukiszonym ogórku”. Cele programu: przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; przesunięcie w stronę dorosłości decyzji o paleniu tytoniu, tych którzy są niezdecydowani; propozycja zmiany decyzji o paleniu tytoniu tym, którzy mają za sobą próby z paleniem; wzmocnienie postaw abstynenckich tych, którzy nie palą tytoniu; rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia; wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny; Metody pracy: Praca w grupach Dramy Prace plastyczne Burza mózgów Miniwykłady Program może być prowadzony jako cykl kilku (...)

Program profilaktyczny „DEBATA”.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU Adresatami programu jest grupa dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 – 14 lat). Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież. Autor programu Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zakłada możliwość realizacji programu także w grupach podwyższonego ryzyka (...)

Program profilaktyczny „POTRAFIĘ BYĆ SOBĄ” – propozycja dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych warsztatu zachowań asertywnych w sytuacjach ryzykownych.

Program profilaktyczny „POTRAFIĘ BYĆ SOBĄ” – propozycja dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych warsztatu zachowań asertywnych w sytuacjach ryzykownych. Program profilaktyczny „Potrafię być sobą” powstał w wyniku doświadczeń i informacji zwrotnych od młodzieży podczas realizacji programów profilaktycznych: „Noe”, „Debata”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Bezpieczna szkoła” i inne. W programach tych za pomocą aktywnych technik pracy z grupą przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja). Młodzi ludzie często sami dochodzą do wniosku, że najbardziej może ich ochronić w takich sytuacjach umiejętność odmawiania. (...)

Program profilaktyczny „ODMÓW – NIE BIERZ”. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Program profilaktyczny „Odmów – nie bierz” powstał w wyniku doświadczeń i informacji zwrotnych od młodzieży podczas realizacji programów profilaktycznych: „Potrafię być sobą”, Bezpieczna szkoła”, „Przeciwko narkotykom – ku afirmacji życia” „Debata” i innych. W programach tych za pomocą aktywnych technik pracy z grupą przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja). Młodzi ludzie często sami dochodzą do wniosku, że najbardziej może ich ochronić w takich sytuacjach umiejętność odmawiania. Sytuacje takie, gdy młody człowiek jest sam, poddany naciskowi grupy są bardzo (...)

Program profilaktyczny „PRZECIW NARKOTYKOM – KU AFIRMACJI ŻYCIA”. Programy dla młodzieży i rodziców, kampanii kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”.

Program z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży 11 – 17 lat. Program autorstwa R. Pijarowskiej, A. Seweryńskiej i I Zarzyckiej realizowany w ramach kampanii Kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”. Opis programu: a) Cele: Uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zachowania wobec popularnych zjawisk społecznych (telewizja, komputer, internet, gry hazardowe, przemoc, sekty itd.) Przekazanie umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z postawami pro zdrowotnymi, dającymi możliwości samorealizacji. Rozbrojenie mitów na temat alkoholu, innych narkotyków i generalnie (...)

Program profilaktyczny „NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ – DOPALACZE TO TEŻ NARKOTYKI”. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W ostatnim czasie słyszymy w mediach, a także w najbliższym otoczeniu, o produktach zwanych „dopalaczami”, które posiadają właściwości psychoaktywne zbliżone do działania narkotyków. Sprzedawcy reklamowali je jako środki pobudzające, poprawiające pamięć, koncentrację uwagi czy pozwalające zrelaksować się. Jednocześnie producenci „dopalaczy” w ofercie handlowej zamieszczali informacje, że są to produkty kolekcjonerskie, sole do kąpieli, nawozy do kwiatów „nie nadające się do spożycia”. Część młodzieży, która nigdy wcześniej nie eksperymentowała z środkami psychoaktywnymi połknęła ten „haczyk”, dała się oszukać. Inni - zażywający narkotyki, czy od nich uzależnieni zaczęli (...)

Program profilaktyczny "SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH". Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii powstał program profilaktyczny pt. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Autorem programu jest Krzysztof Andrzej Wojcieszek, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych („Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”). „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny którego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana (...)

Program profilaktyczny „OSWOIĆ STRES – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH”. Program dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych nt. stresu oraz radzenia sobie w sytuacji izolacji, nauki w systemie online

Pod wpływem sugestii pedagogów szkolnych, zapotrzebowaniem chwili w związku z kryzysem wśród młodzieży spowodowanym m.in. izolacją, nauczaniem online powstał program “Oswoić stres – profilaktyka zachowań ryzykownych”. Program przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 oraz dla uczniów szkół ponadpostawowych. Jego główny cel to uświadomienie młodzieży, czym jest stres i jak sobie z nim radzić. W trakcie zajęć uczestnicy poznają przyczyny, objawy oraz metody wpływające na minimalizację stresu. Stres może być źródłem zachowań ryzykownych takich jak agresja, autoagresja, cyberprzemoc, depresje, stosowanie używek, zaburzenia jedzenia. Pochylamy się (...)

Program profilaktyczny „NOE cz. I”. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU Program ma otwierać pewien dłuższy proces pozytywnych zmian w związku z problemem alkoholowym i narkotykowym szkoły. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Zależy nam na pogłębieniu wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. PROGRAM SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI Część I – PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje (...)

Program profilaktyczny „NOE cz. II” - propozycja dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych po programie „NOE cz. I”.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU Autor[1] programu „NOE” zakłada dalsze działania na rzecz uczestników, pedagogów i rodziców ze szkoły, która ma za sobą spotkanie z etapu pierwszego. Kierowanie zainteresowanych osób do grup samopomocowych, udzielanie bezpośredniej porady a nawet tworzenie środowisk typu kluby „NOE”. Takim działaniem drugiego etapu jest kontynuacja programu „NOE cz. II”. Często młodzi ludzie w informacjach zwrotnych po pierwszym etapie „NOE” okazywali żal, że na tym spotkaniu nie byli ich rodzice. Stąd zrodził się pomysł na drugi 2,5-3 godzinny mityng z mniejszą grupą (...)

Program profilaktyczno - terapeutyczny „ODCZUWAJ, UFAJ, MÓW”.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU Dzieci w rodzinach patologicznych często spotykają się z niewerbalnym komunikatem „nie czuj”, rzadko odczuwają pozytywne emocje, są one najczęściej gaszone przez to, co dzieje się w domu. Pojawia się też pułapka „nie mów” o swoich problemach i uczuciach. Rodzice z tych rodzin nie dają dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, zawodzą ich zaufanie stwarzając kolejną pułapkę „nie ufaj”. Istnieje więc ryzyko, że młody człowiek wniesie w dorosłe życie bagaż wewnętrznych przekonań „nie czuj, nie mów, nie ufaj”, które uniemożliwią mu rozwój osobisty, szczęśliwe życie i partnerskie stosunki z innymi (...)

Program profilaktyczny „KOREKTA” - dla młodzieży metrykalnie dorosłej.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku oferuje Państwu realizację programu profilaktycznego „KOREKTA”[1] przeznaczonego dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, metrykalnie dorosłych. Autorem w/w programu jest Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Program jest propozycją sprawdzoną praktycznie w warunkach rzeczywistej pracy z kilkoma grupami żołnierzy służby zasadniczej, studentami, młodymi pracownikami zakładów pracy oraz uczniami ostatnich klas szkół ogólnokształcących i zawodowych. Scenariusz Programu Profilaktycznego „KOREKTA” zawiera model ogólnej prewencji, minimalizacji lub redukcji szkód z powodu picia alkoholu przez młodych, metrykalnie dorosłych uczestników. (...)

Program profilaktyczny „PIŁEŚ - NIE JEDŹ”

Program profilaktyczny „Piłeś – nie jedź” powstał na bazie materiałów informacyjno – edukacyjnych ogólnopolskiej kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę” prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia pod hasłami „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą”. W ramach kampanii dla wszystkich gmin w Polsce zostały przygotowane materiały pomocne przy planowaniu i wdrażaniu lokalnych działań z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach1. Ważnym elementem w opracowaniu programu były także doświadczenia i informacje zwrotne od młodzieży z realizacji programu profilaktycznego autorstwa prof. Krzysztofa Wojcieszka pt. „Korekta”. (...)

E… - nałogom mówię NIE!

Program profilaktyczny autorstwa mgr Marty Rutkowskiej Od kilku lat narasta wśród młodzieży problem spożywania napojów energetycznych oraz palenia e-papierosów. Uczniowie poddają się modzie na palenie czy picie energetyków. Mają problem z asertywnością i obroną własnego zdania. Poddają się presji grupy i dołączają szybko do grupy osób uzależnionych od tych środków. Odpowiedzią na to jest niniejszy program mający wskazać negatywne skutki zażywania tych dwóch substancji dla młodych ludzi. Wyniki badań pokazują, że: 30% polskiej młodzieży spróbowało nikotyny właśnie w postaci e-papierosa. polska młodzież częściej (...)

Program profilaktyczny „NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIEĆ – ALKOHOL, INTERNET”

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata. Do takich zagrożeń należą: przedwczesna inicjacja alkoholowa, uzależnienie od Internetu, cyberprzemoc. Problemy te są wynikiem gwałtownych zmian cywilizacyjnych m.in. rozwoju i upowszechnieniu sieci internetowej. Program spełnia założenia profilaktyki uniwersalnej. W programie szczególny nacisk położono na wzmacnianie poczucia własnej wartości, mówienia o sobie, umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji i bezpieczeństwa. Podstawowe cele programu to: Edukacja w zakresie przedwczesnej inicjacji alkoholowej, zagrożeń i skutków wynikających z zażywania tego typu środka zmieniającego świadomość. Uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu (...)

Program profilaktyczny „STOP CYBERPRZEMOCY” – z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci dla młodzieży szkół podstawowych

Program profilaktyczny dla uczniów „STOP CYBERPRZEMOCY”[1] Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. Cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha. A to może prowadzić już do prawdziwej tragedii. (...)

Program profilaktyczny „W SIECI” – z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, uwodzenia w sieci, bezpieczeństwa w Internecie dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Program profilaktyczny dla uczniów „W SIECI”[1] Internet odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu dzieci i młodzieży. W dorosłe życie wchodzi już pokolenie, które nie dzieli świata na realny i wirtualny, tylko na co dzień, w naturalny sposób, posługuje się mediami elektronicznymi utrzymując za ich pośrednictwem relacje rówieśnicze, wyrażając siebie, bawiąc się, ucząc, rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Młodzi ludzie zazwyczaj przewyższają kompetencjami medialnymi swoich rodziców, tym niemniej brakuje im często krytycznego spojrzenia na niebezpieczeństwa związane z siecią. Program „W Sieci” ma na celu pokazanie (...)

Program profilaktyczny „KOMPUTER, INTERNET, GRY – NAUKA I ZABAWA, CZY UZALEŻNIENIE” – z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uzależnienia od komputera, Internetu, telefonu komórkowego i gier sieciowych. Dzieci i młodzież w większości używa tych mediów w celu pogłębiania swojej wiedzy, komunikowania się a także spędzania wolnego czasu i rozrywki. Czasami zdarza się, że moralne użytkowanie tych mediów zaczyna mieć znamiona zachowań patologicznych (uzależnienia). Tak jest np. z Internetem. Proces uzależnienia od Internetu przebiega w trzech fazach: I Faza - zaangażowania II Faza - zastępowania III Faza - ucieczki Dane z badań nad polskimi młodymi użytkownikami Internetu (...)

Spotkanie profilaktyczne z rodzicami “TWOJE DZIECKO ONLINE” – program dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

"TWOJE DZIECKO ONLINE"[1] - szkolenie dla rodziców i opiekunów uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wiek dzieci rozpoczynających swoją przygodę z Internetem wciąż się obniża. Chcemy przekonać rodziców nawet małych dzieci, by poświęcili swoją uwagę ich bezpieczeństwu i od najmłodszych lat kształtowali w swoich dzieciach właściwe nawyki, pozwalające na konstruktywne korzystanie z potencjału Internetu. Według badań zaledwie co trzeci rodzic rozmawia z dzieckiem o zasadach, jakich powinno ono przestrzegać, korzystając z Internetu. Rodzic powinien rozmawiać z dzieckiem, być obecny w jego życiu – również tym wirtualnym. Krzywda wyrządzona dziecku w tym nierzeczywistym świecie, (...)

Program profilaktyczny „ŻYCIE W ZGODZIE I RADOŚCI” z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz agresji i przemocy w szkole. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Agresja – z języka łacińskiego „agressio” czyli napaść, to zamierzone działanie, które ma na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty i bólu. Analizując przyczyny agresji występującej wśród uczniów bierzemy pod uwagę najbliższe otoczenie dziecka, czyli rodzinę, szkołę, czynniki genetyczne, szersze środowisko i media. Program „Życie w zgodzie i radości” uczy dzieci budowania więzi duchowej z innymi osobami, doskonali umiejętności interpersonalne, rozwija inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i myślenie. Ponadto kształtuje w sobie zdolności rozpoznawania uczuć, radzenia sobie z przejawami negatywnych emocji zmieniając je w pozytywne. Program sprzyja rozwijaniu (...)

Program profilaktyczny „BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

Dojrzewanie jest procesem wielopłaszczyznowym, dlatego też naturalnym i podstawowym pragnieniem w tym czasie jest doświadczanie miłości. Jak przeżyć radość kochania, jak zrealizować to pragnienie będąc odpowiedzialnym za siebie i innych? Może to uczynić młody człowiek zdolny do przeżywania uczuć, taki który przyjmuje dojrzałą postawę i zaakceptuje najważniejsze wartości w życiu. Warsztat "Biorę odpowiedzialność" pomaga młodzieży w znalezieniu odpowiedzi na podstawowe pytania: Jak żyć? Jak osiągnąć dojrzałość? Pomaga odkrywać wartości, które dla nich są cenne i ważne. Warsztat składa się z czterech części: I. Człowiek - refleksje nad (...)

Program profilaktyczny „BEZPIECZNA SZKOŁA” mający na celu podnieść bezpieczeństwo, oraz likwidować agresję i wymuszenia w szkole. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ze zjawiskiem przemocy spotykamy się wielokrotnie w domach, szkole i na ulicy. Coraz częściej czujemy się bezradni wobec docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach przemocy. Przemoc i agresja są zjawiskiem narastającymi, procesem, który zaczyna się od drobnej dokuczliwości i szkodzenia dobremu samopoczuciu innych (kpina, poniżanie, wyśmiewanie), aż do ciężkich przestępstw. Bagatelizowanie tzw. „małej agresji” może kończyć się „agresją ostrą”. Pobłażanie pozornie niewinnej przemocy prowadzi do narastania zachowań agresywnych. Istnienie zjawiska przemocy rówieśniczej w szkołach nie ulega wątpliwości. Od kilku lat (...)

Szkolenie dla nauczycieli „BEZPIECZNA SZKOŁA” mające na celu podnieść bezpieczeństwo, oraz likwidować agresję i wymuszenia w szkole. Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenie dla nauczycieli „BEZPIECZNA SZKOŁA” mające na celu podnieść bezpieczeństwo, oraz likwidować agresję i wymuszenia w szkole. Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obejmuje również problem alkoholu i narkotyków. Ze zjawiskiem przemocy spotykamy się wielokrotnie w domach, szkole i na ulicy. Coraz częściej czujemy się bezradni wobec docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach przemocy. Przemoc i agresja są zjawiskiem narastającymi, procesem, który zaczyna się od drobnej dokuczliwości i szkodzenia dobremu samopoczuciu innych (kpina, poniżanie, wyśmiewanie), aż do ciężkich przestępstw. Bagatelizowanie tzw. „małej (...)

Spotkanie profilaktyczne z rodzicami „BEZPIECZNA SZKOŁA” - program dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nt. przemocy i agresji.

Ze zjawiskiem przemocy spotykamy się wielokrotnie w domach, szkole i na ulicy. Coraz częściej czujemy się bezradni wobec docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach przemocy. Przemoc i agresja są zjawiskiem narastającymi, procesem, który zaczyna się od drobnej dokuczliwości i szkodzenia dobremu samopoczuciu innych (kpina, poniżanie, wyśmiewanie), aż do ciężkich przestępstw. Bagatelizowanie tzw. „małej agresji” może kończyć się „agresją ostrą”. Pobłażanie pozornie niewinnej przemocy prowadzi do narastania zachowań agresywnych. Istnienie zjawiska przemocy rówieśniczej w szkołach nie ulega wątpliwości. Od kilku lat (...)

Szkolenie dla nauczycieli „DOPALACZE – NOWE ZAGROŻENIE”. Program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Od kilku lat obserwujemy na rynku europejskim ekspansję nowego typu środków psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”. Sklepy oferujące „dopalacze” działają w większości krajów Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii, gdzie notuje się ich rosnącą popularność. Pierwszy sklep z „dopalaczami” w Polsce został uruchomiony w 2008 roku. Obecność „dopalaczy” odnotowano po raz pierwszy w badaniach CBOS przeprowadzonych w grudniu 2008 roku wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Do używania „dopalaczy” przyznało się wtedy 2,5% młodzieży. Mamy więc do czynienia z nowym niebezpiecznym zjawiskiem, z którym próbują się zmierzyć wszystkie kraje europejskie, ale (...)

Szkolenie dla nauczycieli „NARKOTYKI – MITY A RZECZYWISTOŚĆ”. Program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Spotkanie profilaktyczne z nauczycielami ma na celu: 1. Przedstawienie sytuacji w Polsce związanej z zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież oraz diagnoza skali zjawiska w szkole[1]. 2. Zapoznanie z przyczynami sięgania po narkotyki przez młodzież. Przedstawienie czynników ryzyka, czyli zadanie pytania – „dlaczego, po co młodzi ludzie piją, palą, biorą?” 3. Przekazanie rzetelnej wiedzy na temat narkotyków i innych środków odurzających oraz uzależnienia. Mity i stereotypy na temat narkotyków Objawy używania, rozpoznawanie Skutki zdrowotne i społeczne 4. Zachęcenie nauczycieli do rozmowy nt. czynników chroniących. 5. Przegląd działań profilaktycznych. (...)

Spotkanie profilaktyczne z rodzicami „USTRZEC DZIECKO – ALKOHOL, NARKOTYKI” - program dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wychowanie dzieci to bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Często rodziców przepełnia bezradność, niepokój, niepewność i brak wiary we własne siły. Boją się jak ich ocenią inni, nie chcenie chcą utracić autorytetu, a czasem porostu nie wiedzą co robić. Dzieci w różnych okresach swojego życia potrzebują różnych rzeczy. Niezależnie od tego jakiej są płci i ile mają lat, potrzebują na pewno tego samego – miłości troski i uwagi. Spotkanie profilaktyczne z rodzicami ma na celu: Przedstawienie sytuacji w Polsce związanej z zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież oraz w zależności od (...)

Warsztat „ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI CIAŁA” – warsztat dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze świetlic środowiskowych itp.

Warsztat „Rozwój świadomości i ekspresji ciała” jest ofertą skierowaną do młodzieży szkół podstawowych (klas V - VIII) i szkół ponadpodstawowych. Warsztat ma charakter integracyjny, wyzwalający twórczą energię i swobodną spontaniczną ekspresję ciała. Celem jest rozwój świadomości ciała, a poprzez nie także umysłu oraz rozwój pozytywnego myślenia o sobie i otoczeniu. Swobodna ekspresja pozwala zredukować tkwiący w organizmie każdego człowieka stres i negatywne reakcje emocjonalne na codzienne sytuacje. Jest to propozycja szczególnie polecana jako alternatywna forma pracy z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych. Dziecko w takiej rodzinie gromadzi w sobie bardzo dużo napięć, które (...)

"EMISJA GŁOSU" - Warsztat dla nauczycieli, pedagogów, osób pracujących z dziećmi… i nie tylko

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? Zapraszamy wszystkich, którzy w swojej codziennej aktywności pracują głosem lub chcieliby popracować nad sztuką autoprezentacji. Piękny głos o poprawnej intonacji, wyrazista dykcja, właściwa prezentacja siebie… to często niezbędne warunki decydujące o sukcesie w wielu zawodach. Jakie efekty przyniesie nam warsztat? Większą samoświadomość w zakresie operowania głosem oraz właściwej autoprezentacji, zdobycie wiedzy z zakresu poprawnego użycia oddechu oraz poprawa dykcji. Ponadto poprawi się intonacja, dynamika i artykulacja. Na zakończenie każdy otrzyma indywidualne wskazówki do dalszej pracy nad głosem. DLA KOGO? Jeśli czujesz, że (...)

Warsztat „INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ” – warsztat dla nauczycieli, pedagogów i osób pracujących z dziećmi

„Integracja poprzez sztukę” to warsztat opierający się o autorski program Marty Rutkowskiej. Jego celem jest wzbogacenie narzędzi i sposobów pracy dla wszystkich dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą o alternatywne i niezwykle ciekawe techniki pracy zaczerpnięte z różnych dziedzin sztuki takich jak muzyka, teatr czy taniec. Jednocześnie w myśl zasady, że sztuka uzdrawia, poszczególne dziedziny sztuki stają się niejako trampoliną do swoistej terapii, uzdrowienia. Zatem techniki zapoznane na warsztacie pozwolą uczestnikom praktycznie wykorzystać nowe umiejętności, pogłębiając ich warsztat pracy; w szczególności wobec uczniów z problemami, w tym z rodzin dysfunkcyjnych. Warsztat (...)

Szkolenie dla nauczycieli „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA” mające na celu podnieść umiejętności komunikacji nauczyciel - uczeń. Program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Warsztat skierowany do osób pragnących poprawić swoją komunikację z otoczeniem, sprawić, aby relacje z ludźmi stały się bardziej komfortowe. Dotyczy to zarówno kontaktów osobistych, jak i zawodowych. Poprawa komunikacji z otoczeniem jest możliwa, jeśli część uwagi skierujemy na nas samych- na nasze funkcjonowanie w relacjach, sposób porozumiewania się, formułowanie własnych potrzeb i oczekiwań wobec innych ludzi, większy wgląd w swoje uczucia i myśli. Wówczas mamy większe zadowolenie, a nasze nastawienie do innych i do siebie staje się bardziej życzliwe i pozytywne. Cele warsztatu: zapoznanie się z zasadami poprawnej komunikacji, nabycie praktycznych (...)

Szkolenie „POWSTRZYMAĆ PRZEMOC” – szkolenie dla: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych, policjantów, oraz innych grup zawodowych dotyczące problemu przemocy w rodzinie.

Szkolenie adresowane jest do: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów służb patrolowych, dzielnicowych, pielęgniarek środowiskowych, pracowników MOPS-u i punktów konsultacyjnych. Celem szkolenia jest: 1. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki zjawiska przemocy domowej. 2. Przekazanie podstawowych informacji na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków. 3. Uświadomienie własnych przekonań odnośnie przemocy w rodzinie. 4. Rozwój i poszerzenie umiejętności niezbędnych w kontakcie z ofiarą przemocy. 5. Dostarczenie niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. 6. Budowanie zespołu interdyscyplinarnego w środowisku lokalnym. Program szkolenia. 1. Wiedza na (...)

Warsztat „PRZEBIJANIE GŁOWĄ MURU” – warsztat dla zainteresowanych grup zawodowych nt. redukcji stresu oraz planowania zmian w życiu osobistym i zawodowym.

Wszyscy zapewne zetknęli się ze stresem. Życie pozbawione całkowicie stresów w ogóle nie było by życiem. Wszystkie zmiany są dla człowieka stresujące, lecz dopiero spojrzenie na sytuację z pewnego dystansu i jasna ocena pozwalają dokładnie dostrzec, dlaczego reagujemy w określony sposób i co należy zrobić by ograniczyć szkody. Identyfikacja czynników stresujących jest pierwszym krokiem do zapanowania nad stresem. Pierwsza część warsztatu pozwala: zapoznać się z głównymi źródłami stresu, przyjrzeć się cechom osobowościowym będącym źródłem stresu, zapoznać się z symptomami objawiającymi stres, ocenić nasilenie stresu, poznać sposoby zapobiegania stresowi. Druga część (...)

Warsztat „DUCHOWOŚĆ - aspekty duchowe w leczeniu uzależnień". Warsztat dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Warsztat jest przeznaczony dla osób uzależnionych z co najmniej 6-cio miesięczną abstynencją. W warsztacie mogą uczestniczyć osoby współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych i inne osoby uwikłane w chorobę). Podział na dni lub bloki, oraz ewentualne zmiany w programie można dokonać w uzgodnieniu z prowadzącymi. Mamy doświadczenia w prowadzeniu warsztatu w Klubach Abstynenta jak i podczas Trzeźwościowych Dni Skupienia. Cały warsztat, to około 10 godzin. Liczba uczestników do 25 osób (optymalnie 12 – 15 osób). Cel warsztatu: Poznanie koncepcji uzależnienia jako choroby oraz jego mechanizmów. Odkrywanie lub przyjrzenie się sferze duchowej. Przyjrzenie (...)

Warsztat „CZAS NA ZMIANĘ” – warsztat dla osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz osób uwikłanych w przemoc domową.

I. Odbiorcy: osoby nadużywające lub uzależnione od alkoholu, osoby współuzależnione (dorośli i dzieci z rodziny alkoholowej), osoby dotknięte przemocą w rodzinie, sprawcy przemocy. II. Cele: 1. Zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej. 2. Zdobycie wiedzy o rodzinie alkoholowej i współuzależnieniu. 3. Zapoznanie się ze sposobami pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 4. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki zjawiska przemocy domowej. 5. Uświadomienie własnych przekonań odnośnie przemocy w rodzinie. 6. Wzmocnienie poczucia własnej wartości. 7. Budowania zaufania i wiary w siebie. 8. Nauka werbalizacji stanów emocjonalnych, podkreślających wpływ uczuć na zachowanie (...)

“Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych” – szkolenie stacjonarne.

SESJA INTERWENCYJNO – SZKOLENIOWA DLA WŁAŚCICIELI I PERSONELU PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (wypis z opracowania K. Wojcieszka z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – bez prawa kopiowania i rozpowszechniania, wyłącznie do użytku wewnętrznego). W nowoczesnej profilaktyce coraz częściej dochodzi do głosu metoda utrudniania dostępności do alkoholu dla tych grup osób, które odnoszą szkody z tytułu jego używania czy nadużywania. Budowanie systemu ekonomiczno-społecznego, który utrudnia dostęp do alkoholu jest „strategią z wyboru”. Okazuje się, że takie czynniki, jak: ceny, gęstość sieci sprzedaży, warunki obrotu, ograniczenia administracyjne (...)

Szkolenie „TERENOWA PRACA ZE SPRZEDAWCAMI” – szkolenie dla właścicieli i personelu w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Od pewnego czasu funkcjonuje w profilaktyce stacjonarny program dla sprzedawców „Sesja interwencyjno-szkoleniowa”. Jest to program w którym od razu prowadzący trafiają na duży ładunek oporu ze strony sprzedawców. Często bywa też tak, że pomimo oficjalnych zaproszeń z Urzędu Miasta lub Gminy trudno dopasować terminy i zorganizować spotkanie dla stosownej liczby osób. W takich przypadkach bardzo pomocne jest szkolenie połączone z wychodzeniem w teren. Takim programem jest program profilaktyczny „Terenowa praca ze sprzedawcami”. Są to „obcęgi profilaktyczne” które umożliwiają przeprowadzenie mikroedukacji wśród sprzedawców dosłownie „na jednej nodze”[1]. (...)

Szkolenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenia dla Koordynatorów ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Członków Gminnych Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Pracowników Socjalnych, Kuratorów Sądowych, Pedagogów Szkolnych, Nauczycieli. Szkolenia, w zależności od zakresu (programu szkolenia) mogą być 2-3 dniowe. Miejscem szkolenia w zależności od formy (stacjonarnej lub wyjazdowej) może być siedziba zamawiającego lub Ośrodek zaproponowany i uzgodniony z zamawiającym. Program szkolenia (trzydniowego): I. Wiedza na temat choroby alkoholowej. Istota choroby alkoholowej i narkomanii. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Współuzależnienie jako dysfunkcji. Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną i jego rodziną. Kontakt z klientem i rodziną - warsztaty. Nawroty w chorobie alkoholowej. Diagnoza osoby uzależnionej. Jak (...)

Pracownia Kunsztownia - Szkolenia rozwojowe dla Firm.

Pracownia Kunsztownia podróżuje…przemieszcza się…dociera ze swoim artystycznym kunsztem wszędzie! Pracownia Kunsztownia to artyści i specjaliści, którzy przemierzają kraj oferując innym swoje wyjątkowe artystyczne działania… Organizujemy przedstawienia teatralne i warsztaty artystyczne oraz rozwojowe dla najmłodszych, ale także dla młodzieży i osób dorosłych. Naszą zaletą jest mobilność. Docieramy do klienta z naszymi usługami. Wszystkie przedstawienia i warsztaty są profesjonalnie przygotowane przez specjalistów w każdej dziedzinie. Więcej informacji - www.pracownia-kunsztownia.pl

Raport Diagnostyczny - diagnoza obejmująca podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkomanią i przemocą na obszarze gminy/miasta w danym roku.

Opracowany przez Ośrodek raport ma charakter diagnozy obejmującej podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkotykami oraz przemocą na obszarze miasta w danym roku. Na podstawie zebranych danych i informacji scharakteryzowana zostaje skala zjawisk i problemów w mieście w postaci rzeczowego materiału analitycznego zawierającego opis aktualnego stanu rzeczy. Dokonana jest analiza zmian zachodzących w okresie od ostatnio przeprowadzonych badań (poprzedni raport) do chwili obecnej oraz porównanie (w miarę możliwości) z innymi badaniami dokonanymi na danym terenie jak i z danymi ogólnopolskimi[1]. Raport zawiera podstawowe informacje nt.: rynku alkoholowego, (...)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – diagnoza oraz strategia rozwiązywania takich zjawisk jak: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niepełnosprawność i długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, ochrona rodzin wielodzietnych i niepełnych, przemoc w rodzinie i inne na obszarze gminy/miasta.

    Facebook