Program profilaktyczny „UNPLUGGED”

Program profilaktyki uniwersalnej „UNPLUGGED” jest adresowany do uczniów w wieku 12 - 14 lat.

Celem programu jest ograniczenie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) ewentualnie ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejście od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Dokładny opis programu, cele, założenia oraz standardy realizacji można uzyskać na stronie poświęconej programom promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień w bazie programów rekomendowanych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Facebook