Program profilaktyczny „NOE cz. II” - propozycja dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych po programie „NOE cz. I”.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU
Autor[1] programu „NOE” zakłada dalsze działania na rzecz uczestników, pedagogów i rodziców ze szkoły, która ma za sobą spotkanie z etapu pierwszego. Kierowanie zainteresowanych osób do grup samopomocowych, udzielanie bezpośredniej porady a nawet tworzenie środowisk typu kluby „NOE”. Takim działaniem drugiego etapu jest kontynuacja programu „NOE cz. II”.

Często młodzi ludzie w informacjach zwrotnych po pierwszym etapie „NOE” okazywali żal, że na tym spotkaniu nie byli ich rodzice. Stąd zrodził się pomysł na drugi 2,5-3 godzinny mityng z mniejszą grupą uczestników na który zostaliby zaproszeni przez uczniów ich rodzice.

Ze spotkania z pierwszego etapu „NOE” wynika, że duża część młodzieży ma pragnienie przebywania, zabawy w gronie ludzi trzeźwych. Wyniki wskazują, że młodzież szczególnie w okresie dorastania ma duży potencjał twórczości, naturalnej radości, potrzebę autentycznych więzi z rówieśnikami. Młodzież pijąca intensywnie jest zdecydowanie mniejszością, jednak swoim zachowaniem zwraca na siebie uwagę wychowawców, dziennikarzy, rówieśników tworząc rodzaj fałszywej normy, że młodzież upija się.

Program pozwala zmniejszyć ryzyko inicjacji narkotykowej wśród młodzieży oraz uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków zmieniających świadomość. W trakcie programu rodzice i ich dzieci dowiadują się na podstawie wyników testu dla rodziców i testu dla młodzieży o swoich zachowaniach alkoholowych i współuzależnieniu.

PROGRAM SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI

  • Część I – MIŁOŚĆ RODZINNA – ma na celu ukazanie młodzieży funkcjonawanie rodziny dysfunkcyjnej i sposobów wyjścia z choroby alkoholowej i współuzależnienia.
  • Część II – MIŁOŚĆ PARTNERSKA – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi, uczy wyrażania swoich uczuć i oczekiwań, umożliwia przyjrzenie się oczekiwaniom płci przeciwnej jako partnera w ich „młodzieńczej miłości”.
  • Część III – BYĆ RODZICEM – rozwija umiejętność rodzicielskie, zachęca do postawy „świadomego rodzica” i podejmowania osobistych postanowień.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływa na aktywny udział młodzieży i rodziców w programie oraz możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Przebieg programu jest bardzo dynamiczny, jego konstrukcja pozwala dzięki zastosowaniu technik NLP (neurolingwistycznego programowania) na osobiste przeżywanie spotkania. Młodzież ma możliwość pracy w formie warsztatowej nad wyrażaniem swoich uczuć, przyjrzenia się oczekiwaniom płci przeciwnej jako partnera w ich „młodzieńczej miłości” oraz wejścia w trudną rolę rodzica. Ważnym elementem programu są świadectwa rodziców i osób prowadzących, który likwiduje stereotypy i wykształca empatię.

WALORY PROGRAMU
Program objął dotychczas kilkaset tysięcy młodych ludzi i kilkadziesiąt tysięcy pedagogów i rodziców, otwierając w ten sposób szereg nowych możliwości przed całym środowiskiem szkolnym. Program jest wielostronnie sprawdzony, a jego dotychczasowe realizacje na terenie całego kraju były bardzo wysoko oceniane. Jest on zaakceptowany przez specjalistów Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej jako dobra propozycja wychowawcza. Owocem realizacji programu „Noe cz. II” przez nasz zespół jest specjalnie przygotowane sprawozdanie, w którym znajdują się analizy zachowań młodzieży i zestawienia poszczególnych odpowiedzi z ankiet przeprowadzonych podczas spotkania.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI?

  • tablica
  • odpowiednie nagłośnienie (mikrofon na długim kablu bądź bezprzewodowy)
  • długopisy dla młodzieży
  • potwierdzenie od dyrekcji szkoły o przeprowadzeniu programu

Wszelkie szczegóły i warunki spotkania przekaże Państwu lider zespołu „Noe”. Konieczne jest też uprzedzenie nauczycieli o charakterze zajęć i ich roli podczas realizacji programu. Oczekujemy współpracy i zapoznania się z celami zajęć, co pozytywnie wpłynie na pracę z młodzieżą i ich rodzicami.

Dla kogo jest przeznaczony?: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych uczestniczący w programie “NOE cz. I”
Liczba uczestników: 25 - 50 osób (jedna, dwie klasy).
Czas trwania programu: 2 godz. lekcyjne.

[1] Wypisy z Ogólnopolskiego raportu Programu Profilaktycznego NOE – Autor Krzysztof Wojcieszek.