Działania profilaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Koniec stycznia, luty to miesiące gdzie większość działań profilaktycznych realizowanych przez nas odbywała się na terenie województwa mazowieckiego (Płock, Łąck, Młodzieszyn, Rybno, Wyszogród, Sochaczew i Komorów). Wyjątkiem była realizacja programów dla dzieci i młodzieży w Kolnie woj. warmińsko-mazurskie.

W listopadzie ubiegłego roku nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Komorowie gmina Michałowice realizując dla ostatnich klas szkoły podstawowej i całego gimnazjum program profilaktyczny „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”.

W połowie miesiąca lutego w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących realizacją programu profilaktycznego „Cukierki” objętych zostało 279 dzieci z "zerówki" i uczniów z klas I - IV.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cele programu:

  • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych,
  • kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi,
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Program uświadamia dzieci, co to są narkotyki, dlaczego istnieją sankcje prawne, jak wyglądają narkotyki (bez ich pokazywania) i dlaczego są szkodliwe. Uczy, dlaczego tak ważne jest unikanie nieznanych substancji, niebezpiecznych przedmiotów i opakowań.

Wiele dzieci wie, co należy zrobić z rówieśnikiem odrzuconym od grupy. Po ćwiczeniach rozwijających empatię, są bardzo zdumione, że można tak dużo powiedzieć o nich samych. Po części zajęć dotyczących asertywności dzieci naprowadzone przez prowadzącą osobę wymyślają hasło programu „Nie bierz nic od obcych”, podają również zwroty asertywnego odmawiania.

W momencie pytania dzieci, gdzie i do kogo mają zwrócić się o wsparcie i pomoc, gdyby przytrafiła im się podobna sytuacja - częstowania lub namawiania przez obcych, dzieci w pierwszej kolejności wymieniają dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, policję. Naprowadzone – uświadamiają sobie jak wielu ludziom mogą zaufać w szkole i w domu rodzinnym.

Dzieci utrwaliły sobie treści programu poprzez tworzenie prac plastycznych np. przedstawiających ich samych jako osoby odmawiające w podbramkowej sytuacji. Dzieci umiejętnie wykorzystywały w tym celu także hasło programu oraz zwroty asertywnego odmawiania.

Realizując od wielu lat program zauważamy, że coraz częściej dzieci zaczynają mówić o dopalaczach, żelkach, napojach energetyzujących, uzależnieniu od Internetu i telewizji.

Facebook