Program profilaktyczny „NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ – DOPALACZE TO TEŻ NARKOTYKI”. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W ostatnim czasie słyszymy w mediach, a także w najbliższym otoczeniu, o produktach zwanych „dopalaczami”, które posiadają właściwości psychoaktywne zbliżone do działania narkotyków. Sprzedawcy reklamowali je jako środki pobudzające, poprawiające pamięć, koncentrację uwagi czy pozwalające zrelaksować się. Jednocześnie producenci „dopalaczy” w ofercie handlowej zamieszczali informacje, że są to produkty kolekcjonerskie, sole do kąpieli, nawozy do kwiatów „nie nadające się do spożycia”.

Część młodzieży, która nigdy wcześniej nie eksperymentowała z środkami psychoaktywnymi połknęła ten „haczyk”, dała się oszukać. Inni - zażywający narkotyki, czy od nich uzależnieni zaczęli stosować „dopalacze” jako legalne środki zastępcze, alternatywne do narkotyków.

Program „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” jest programem z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczonym dla młodzieży 13 – 18 letniej.

Cele programu:

  • wstępna diagnoza skali zjawiska w danej grupie.
  • rozbrojenie mitów na temat środków psychoaktywnych takich jak dopalacze i inne narkotyki; zastępowanie ich rzetelną wiedzą,
  • uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania środków psychoaktywnych,
  • wsparcie diagnostyczne dla pedagogów szkolnych, wychowawców,

Metody pracy: miniwykłady, burza mózgów, odgrywanie scenek – dramy, praca w małych grupach.

Co jest potrzebne do realizacji?

  • tablica,
  • odpowiednie warunki przestrzenne (wielkość sali odpowiadająca ilości uczestników),
  • długopisy dla młodzieży.

Przeznaczenie: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych uczniowie szkół ponadpodstawowych
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne

Facebook