„DEBATA” - szkolenie realizatorów do nowej wersji programu!

W dniu 18 sierpnia 2018 roku nasz zespół uczestniczył w szkoleniu do programu „Debata” znajdującego się w systemie rekomendacji.

„System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” jest wdrażany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Szkolenie odbyło się w Paprotni k. Sochaczewa i było prowadzone przez autora programu prof. nzw. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka. Dzięki nowej strukturze programu i ciągłej jego ewaluacji program został wpisany do systemu rekomendacji.

Program „Debata” reprezentuje formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie i ma za zadanie redukować czynniki ryzyka: poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu. Adresatami programu jest grupa dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 – 13 lat). Autor zakłada możliwość realizacji programu także w grupach podwyższonego ryzyka jako element szerszego i dłuższego oddziaływania.

Realizatorami rekomendowanego programu „Debata” mogą być jedynie osoby posiadające certyfikat udziału w szkoleniu przeprowadzonym przez autora programu do jego nowej wersji.

Facebook