Realizacja programu pt. "Debata" we Włocławku".

W dniach 10 - 20 czerwca 2013 r. profilaktycy z naszego ośrodka realizowali na zlecenie Gminy Miasta Włocławek pierwszą część programu profilaktyczny pt. "DEBATA". Programem objęto młodzież z klas pierwszych z większości szkół gimnazjalnych z terenu miasta.

Program profilaktyczny „Debata” porusza problematykę nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz narkomanii. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i używaniu narkotyków w ogóle, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program jest oparty o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne: korekta przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości i wiedzy o realnych konsekwencjach. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież.

Młodzież oceniła program w skali szkolnej (1-6) na 5,2. Uczniowie którzy brali udział w pierwszej części programu spotkają się jeszcze raz z prowadzącymi jesienią w drugiej jego części.

Opinie młodzieży na temat pierwszej części:

  • Takie programy są potrzebne w szkole, ponieważ można się z nich dowiedzieć wiele rzeczy i jak trzeba postępować w trudnych sytuacjach.
  • Podobał mi się ten program, ponieważ dużo się z niego nauczyłam i tą wiedzę spróbuję wykorzystać w swoim życiu i życiu swoich przyjaciół i rodziny.
  • Sądzę, że ten program wniósł dużo do mojego życia i teraz będę inaczej spoglądała na problemy.
  • Uważam, że takie programy są potrzebne, ponieważ uświadamiają i pomagają niektórym młodym osobom pomóc zrozumieć samego siebie.
  • Warto prowadzić takie programy, gdyż uczą jak bronić się przed nałogiem i uświadamiają nas o niebezpieczeństwach.
  • Program „Debata” bardzo mi się podobał, ponieważ dzięki niemu zmieniłam swoje poglądy (niektóre) dotyczące omawianych tematów.
  • Moim zdaniem realizacja takich programów w szkołach jest bardzo cenna. Dzięki niemu zrozumiałam wiele cennych informacji na temat alkoholu.
  • Program był ciekawie poprowadzony.
  • Zaciekawiły mnie wyniki ankiety przeprowadzonej w naszej klasie.

Galeria z realizacji programu "Debata" w Gimnazjum Nr 2
http://www.gimnazjum2.q4.pl/debata_profilaktyka_2013/index.html

Facebook