Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi

Na początku lipca i września członkowie naszego zespołu uczestniczyli w projekcie szkoleniowym zorganizowanym przez Krakowskie Towarzystwo Medyczne „Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Program finansowany był ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym oraz wzrostem popularności mediów elektronicznych zauważamy, że coraz częściej występują obok uzależnień chemicznych, uzależnienia niechemiczne tzn. behawioralne. Należą do nich uzależnienia od gier hazardowych, komputera, Internetu, telefonu komórkowego. Do grupy uzależnienia od czynności należą także uzależnienie od seksu, pracoholizm, zakupoholizm, jedzenioholizm i wiele innych. Szkolenie było prowadzone przez dr Lidię Godzwon i mgr Jarosława Bugaja. Osoby szkolące to wysokiej klasy specjaliści, trenerzy profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych. Szkolący oprócz przekazania najnowszej wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, dzielili się doświadczeniami z własnej pracy terapeutycznej. Atmosfera panująca podczas kilkudniowych spotkań, wiedza i doświadczenie szkolących wywarły na nas niepowtarzalne wrażenia.

Zakres szkolenia obejmował:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat uzależnieni behawioralnych.

2. Nabycie umiejętności prowadzenie wywiadu motywującego.

3. Diagnoza nozologiczna i problemowa.

4. Przedstawienie wybranych metod do diagnozy uzależnień behawioralnych.

5. Ćwiczenia terapeutyczne.

6. Psychoterapia uzależnienia od Internetu: prezentacja wybranych programów terapeutycznych.

Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych dla specjalistów terapii uzależnień, lekarzy oraz realizatorów programów profilaktycznych zostało zorganizowane w ramach programu Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”. Jednym z efektów tego szkolenia było powstanie programu profilaktycznego dla młodzieży pt. „Komputer, Internet, gry - nauka i zabawa, czy uzależnienie”.

Facebook