Działania profilaktyczne pt. "Bezpieczna szkoła" w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

W dniu 16 października 2013 r. w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie przeprowadziliśmy kompleksowe działania profilaktyczne „Bezpieczna szkoła”. Na działania te złożyło się szkolenie nauczycieli i programy profilaktyczne pod tym samym tytułem.

Istnienie zjawiska przemocy rówieśniczej w szkołach nie ulega wątpliwości. Od kilku lat narasta w polskich szkołach problem przemocy uczniów starszych i silniejszych wobec młodszych i słabszych. Najważniejsze w tej kwestii jest pytanie o sposoby przeciwdziałania temu zjawisku: Co powinni zrobić dorośli? W jaki sposób szkoła może skutecznie poradzić sobie z tym problemem? Czy jest nadzieja na powodzenie?

Próbą odpowiedzi na powyższe pytania jest działanie profilaktyczne pt. „Bezpieczna szkoła”. Powinno ono objąć całą społeczność szkolną (wszystkie klasy, nauczycieli) jak również rodziców. Częścią tych działań jest szkolenie dla nauczycieli pod tym samym tytułem. Szkolenie to jest uzupełnieniem programu profilaktycznego dla młodzieży „Bezpieczna szkoła”, ponieważ szczególnie od zaangażowania nauczycieli w działania po zakończeniu tego programu zależy jego skuteczność. Podczas warsztatu przeprowadzono prezentację multimedialną oraz pokaz eksponatów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Uczestnicy ocenili warsztat w skali szkolnej (1-6) na 5,6 a w informacjach zwrotnych zaakcentowali, że zajęcia były bardzo ciekawe, prowadzone atrakcyjnie czego wyrazem były oklaski dla prowadzących.

Program profilaktycznego dla młodzieży „Bezpieczna szkoła” uczy młodzież budowania więzi duchowej z innymi osobami, doskonali umiejętności interpersonalne, rozwija inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i myślenie. Ponadto kształtuje w sobie zdolności rozpoznawania uczuć, radzenia sobie z przejawami negatywnych emocji zmieniając je w pozytywne. Program sprzyja rozwijaniu uczuć empatii, współczucia i tolerancji. Młodzież w trakcie zajęć uczy się jak reagować i gdzie szukać pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy i agresji w szkole.

Na zakończenie programy uczniowie wypełnili ankietę oceniającą i dopowiedzieli anonimowo na pytania co umożliwiło nam przeprowadzenie diagnozy problemu przemocy i agresji w badanej grupie.

Uczestnicy ocenili warsztat w skali szkolnej (1-6) na 5,4

Facebook