Szkolenia dla nauczycieli w Bytomiu

W miesiącu marcu prowadziliśmy działania profilaktyczne w Płocku i Konstancinie-Jeziorna (woj. mazowieckie), Płośnicy (woj. warmińsko-mazurskie), Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Bytomiu (woj. śląskie).

Szkolenia dla nauczycieli w Bytomiu to drugi etap projektu wcześniej rozpoczętego programem profilaktycznym dla młodzieży „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”. Na etap ten złożyły się dwa szkolenia dla nauczycieli i pedagogów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: „Narkotyki - mity a rzeczywistość” oraz „Dopalacze - nowe zagrożenia”.

W Bytomiu szkolenia były tak zmodyfikowane żeby tworzyć jedną integralną całość.

Podczas warsztatów przedstawiano nauczycielom sytuację w Polsce związaną z zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież oraz diagnozę skali zjawiska w szkołach. Zapoznano uczestników warsztatu z przyczynami sięgania po narkotyki przez młodzież i przekazano rzetelną wiedzę na temat narkotyków i innych środków odurzających. Przekazano informacje dotyczące objawów zażywania i rozpoznawania, procedur w różnych sytuacjach szkolnych związanych z środkami odurzającymi oraz gdzie szukać pomocy. Jednym z ważnych elementów szkolenia była prezentacja multimedialna, film oraz pokaz atrap środków psychoaktywnych i eksponatów związanych z ich zażywaniem.

Uczestnicy szkoleń mieli możliwość pobrania z naszej strony internetowej przygotowanych dla nich materiałów.

Uczestnicy ocenili warsztat "Narkotyki - mity a rzeczywistość" w skali szkolnej (1-6) na 4,9 a warsztat "Dopalacze - nowe zagrożenia" na 5,4.

Opinie uczestników na temat warsztatów:

Jakie elementy były cenne, co Ci się podobało?

 • Scenka, informacje – przykłady z życia.
 • Scenka, sprawozdanie z programu pt. „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia”.
 • Wyniki badań w mieście.
 • Schemat rodziny alkoholowej – role jej uczestników.
 • Wiadomości dotyczące objawów, mechanizmów uzależnienia – podanie w atrakcyjny i fachowy sposób.
 • Doświadczenie osób prowadzących w pracy z osobami uzależnionymi, co przełożyło się na atrakcyjność zajęć.
 • Zaangażowanie prowadzących.
 • Informacje merytoryczne = definicje kluczowych pojęć.
 • Część warsztatowa.
 • Drama z wykorzystaniem uczestników.
 • Slajdy pokazujące statystyki – konkretne informacje porównawcze.
 • Dobry poziom przygotowania prowadzących, dobra komunikacja.
 • Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć – dynamiczny, przykłady.
 • Prezentacja wspomagająca odbiór informacji.
 • Wysokie kompetencje prowadzących.
 • Podobał mi się klarowny sposób prowadzenia zajęć, przejrzysty.
 • Prezentacja multimedialna.
 • Objawy pozwalające rozpoznać osobę po zażyciu narkotyków.
 • Próbki.
 • Prezentacja filmu o działaniu dopalaczy.
 • Praktyczne – rozpoznawanie osób zażywających konkretne substancje.
 • Informacje na temat dopalaczy, prezentacja gadżetów i testów.
 • Bardzo przydatne informacje dotyczące leków.
 • Podanie informacji nt. lekarstw wpływających na zamianę świadomości.
 • Całość przygotowana na wysokim poziomie.
 • Dzielenie się doświadczeniem, pokazanie „eksponatów”.
 • Dobre przygotowanie prowadzących.
 • Film wywarł na mnie negatywne, autentyczne emocje. „Stan słabości”.
Facebook