Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu

Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu

W dniu 3 października 2022 roku zostało zorganizowane przez nasz Ośrodek szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu.

Nie było to szkolenie dla nowych członków komisji, w związku z tym skupiliśmy się na nowościach i zmianach w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na poprawieniu funkcjonowania działań GKRPA.

Część szkolenia była poświęcona pogłębieniu wiedzy na temat choroby alkoholowej, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz NK, ale głównym elementem i efektem szkolenia było wypracowanie zmian we własnym modelu działania komisji.

Facebook