Program profilaktyczny „W SIECI” – z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, uwodzenia w sieci, bezpieczeństwa w Internecie dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Program profilaktyczny dla uczniów „W SIECI”[1]

Internet odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu dzieci i młodzieży. W dorosłe życie wchodzi już pokolenie, które nie dzieli świata na realny i wirtualny, tylko na co dzień, w naturalny sposób, posługuje się mediami elektronicznymi utrzymując za ich pośrednictwem relacje rówieśnicze, wyrażając siebie, bawiąc się, ucząc, rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

Młodzi ludzie zazwyczaj przewyższają kompetencjami medialnymi swoich rodziców, tym niemniej brakuje im często krytycznego spojrzenia na niebezpieczeństwa związane z siecią.

Program „W Sieci” ma na celu pokazanie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu wiąże się z nim również zagrożenie. Młodzi internauci zdają sobie z nich sprawę, jednak częstokroć je bagatelizują. Tymczasem zarówno badania, jak i doświadczenia instytucji niosących pomoc w tego typu sytuacjach pokazują, że przemoc rówieśnicza w sieci i rozmaite formy wykorzystywania seksualnego nieletnich są codziennością i dotykają nawet do kilkudziesięciu procent młodzieży.

Podstawowe cele programu:

  • uwrażliwienie młodzieży na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci,
  • wypracowanie reguł bezpiecznego korzystania z sieci,
  • wypracowanie zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy i uwodzenia w sieci,
  • promocja pozytywnych zastosowań Internetu.

Na zakończenie programy uczniowie wypełniają ankietę oceniającą i dopowiadają anonimowo na pytania co umożliwia przeprowadzenie diagnoza problemu cyberprzemocy w badanej grupie.

Metody pracy:

  • Prezentacja filmu.
  • Miniwykłady.
  • Burza mózgów.
  • Praca w grupach.
  • Dyskusja moderowana przez prowadzącego zajęcia.

Przeznaczenie: uczniowie klas VIII podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 2 godz. lekcyjne.
Liczba osób: ok. 25 osób (jedna klasa).

[1] Wypis ze scenariusza zajęć „W Sieci” opracowanego przez Fundację Dzieci Niczyje.

Facebook