Program profilaktyczny „KOMPUTER, INTERNET, GRY – NAUKA I ZABAWA, CZY UZALEŻNIENIE” – z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uzależnienia od komputera, Internetu, telefonu komórkowego i gier sieciowych. Dzieci i młodzież w większości używa tych mediów w celu pogłębiania swojej wiedzy, komunikowania się a także spędzania wolnego czasu i rozrywki. Czasami zdarza się, że moralne użytkowanie tych mediów zaczyna mieć znamiona zachowań patologicznych (uzależnienia). Tak jest np. z Internetem.

Proces uzależnienia od Internetu przebiega w trzech fazach:

 • I Faza - zaangażowania
 • II Faza - zastępowania
 • III Faza - ucieczki

Dane z badań nad polskimi młodymi użytkownikami Internetu wykazują, że zdecydowana większość - 70% internautów w wieku od 7 - 14 lat korzysta z możliwości grania on-line (gier MMORPG). Ta grupa wiekowa gra on-line najczęściej, drugą w kolejności jest młodzież od 15 - 24 lat (55%). Niemal co drugie dziecko (45%) korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie.

Aż 40% dzieci ma kontakt z pornografią. Niemal co drugie dziecko odwiedza serwisy blogowe poświęcając temu ok. 4 godzin.

Program „Komputer, Internet, Gry - nauka i zabawa, czy uzależnienie” jest programem z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych przeznaczonym dla młodzieży 12 – 18 letniej.

Cele programu:

 • Wstępna diagnoza skali zjawiska w danej grupie,
 • Zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko uzależnienia od komputera, Internetu, gier i telefonów komórkowych.
 • Sygnały ostrzegawcze i objawy problemowego używania Internetu itp..
 • Czynniki ryzyka.
 • Uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania mediów elektronicznych.
 • Jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko uzależnienia i gdzie może szukać pomocy?
 • Wsparcie diagnostyczne dla pedagogów szkolnych, wychowawców.

Metody pracy:

 • Prezentacja filmu.
 • Miniwykłady.
 • Burza mózgów.
 • Praca w grupach.
 • Dyskusja moderowana przez prowadzącego zajęcia.

Przeznaczenie:  uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 2 godz. lekcyjne.
Liczba osób: ok. 25 osób (jedna klasa).

Facebook