Program profilaktyczny „ŻYCIE W ZGODZIE I RADOŚCI” z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz agresji i przemocy w szkole. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Agresja – z języka łacińskiego „agressio” czyli napaść, to zamierzone działanie, które ma na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty i bólu.

Analizując przyczyny agresji występującej wśród uczniów bierzemy pod uwagę najbliższe otoczenie dziecka, czyli rodzinę, szkołę, czynniki genetyczne, szersze środowisko i media.

Program „Życie w zgodzie i radości” uczy dzieci budowania więzi duchowej z innymi osobami, doskonali umiejętności interpersonalne, rozwija inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i myślenie. Ponadto kształtuje w sobie zdolności rozpoznawania uczuć, radzenia sobie z przejawami negatywnych emocji zmieniając je w pozytywne.

Program sprzyja rozwijaniu uczuć empatii, współczucia i tolerancji.

Cele programu:

 • Zapoznanie młodzieży ze specyfiką zjawiska przemocy.
 • Trening umiejętności nazywania i określania odczuwanych uczuć i emocji.
 • Nauka rozładowania własnego napięcia emocjonalnego (złości, lęku, strachu).
 • Wykluczanie przejawów zachowań agresywnych.
 • Budowanie mądrej i życzliwej postawy wobec siebie i innych.
 • Przestrzeganie wzorów dobrego zachowania.
 • Promowanie pozytywnych zachowań.
 • Integracja grupy poprzez wzmacnianie pozytywnych zachowań.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy.
 • Przekazanie informacji o możliwości pomocy (punkty konsultacyjne, telefony zaufania i inne).
 • Diagnoza problemu przemocy domowej oraz agresji i przemocy w szkole.

Metody pracy:

 • Miniwykłady.
 • Burza mózgów.
 • Praca w grupach.
 • Dramy.
 • Pokaz, ćwiczenia.
 • Kontrolowana dyskusja.

Przeznaczenie: uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 2 godz. lekcyjne.
Liczba osób: ok. 25 osób (jedna klasa).

Facebook