Aktualności

Działania profilaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Działania profilaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Koniec stycznia, luty to miesiące gdzie większość działań profilaktycznych realizowanych przez nas odbywała się na terenie województwa mazowieckiego (Płock, Łąck, Młodzieszyn, Rybno, Wyszogród, Sochaczew i Komorów). Wyjątkiem była realizacja programów dla dzieci i młodzieży w Kolnie woj. warmińsko-mazurskie. W listopadzie ubiegłego roku nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Komorowie gmina Michałowice realizując dla ostatnich klas szkoły podstawowej i całego gimnazjum program profilaktyczny „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”. W połowie miesiąca lutego w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących realizacją programu profilaktycznego „Cukierki” objętych zostało 279 (...)

"Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia" w Bytomiu

"Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia" w Bytomiu

Działania profilaktyczne w 2014 roku rozpoczęliśmy w połowie miesiąca stycznia do realizacji na terenie Miasta Bytomia projektu profilaktycznego w skład którego wchodziły: program dla młodzieży „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” a w następnym etapie szkolenia dla nauczycieli „Narkotyki - mity a rzeczywistość” i „Dopalacze - nowe zagrożenia”. Program „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” autorstwa R. Pijarowskiej, A. Seweryńskiej i I. Zarzyckiej początkowo realizowany był w ramach kampanii Kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”. Obecnie cieszy się on dużym uznaniem zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Głównym celem programu (...)

Działania profilaktyczne w Gminie Lubawa

Działania profilaktyczne w Gminie Lubawa

Miesiąc grudzień był dla nas bardzo pracowity. Przemieszczaliśmy się na terenie czterech województw: pomorskiego (Gdańsk, Łeba, Smętowo Graniczne), opolskiego (Głuchołazy), mazowieckiego (Raciąż, Konstancin - Jeziorna, Nadarzyn, Baboszewo) i warmińsko - mazurskie w Gminie Lubawa. W czerwcu 2012 roku nawiązaliśmy współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubawie realizując program profilaktyczny „Debata” wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy. W pierwszej połowie miesiąca grudnia 2013 r. realizacją programu profilaktycznego „Cukierki” objętych zostało dziewięć szkołach podstawowych z terenu gminy. W programie brali udział uczniowie z klas I - III. Program oparty (...)

Kampania społeczna Miasta Gdańska "Młodość bez procentów"

Kampania społeczna Miasta Gdańska "Młodość bez procentów"

W ramach kampanii społecznej zorganizowanej przez Miasto Gdańsk "Młodość bez procentów" na początku grudnia 2013 r. na zlecenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień szkoliliśmy właścicieli i personel punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Od dłuższego czasu funkcjonuje w profilaktyce stacjonarny program dla sprzedawców „Sesja interwencyjno-szkoleniowa”. Jest to program w którym od razu prowadzący trafiają na duży ładunek oporu ze strony sprzedawców. Często bywa też tak, że pomimo oficjalnych zaproszeń z Urzędu Miasta lub Gminy trudno dopasować terminy i zorganizować spotkanie dla stosownej liczby osób. W takich przypadkach bardzo (...)

Program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów” w Tarnowie

Program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów” w Tarnowie

W ostatnim tygodniu listopada 2013 roku oprócz działań profilaktycznych w Goczałkowicach Zdroju (woj. śląskie) - "Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki" oraz spotkania z rodzicami "Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki" realizowaliśmy na zlecenie Miasta Tarnowa w woj. małopolskim program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów”. Program był realizowany w ostatnich klasach szkół podstawowych i w pierwszych klasach gimnazjów. Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych często spotykają się z niewerbalnym komunikatem „nie czuj”, rzadko odczuwają pozytywne emocje, są one najczęściej gaszone przez to, co dzieje się w domu. Pojawia się też (...)

Akcja profilaktyczna pt.  „Rzuć palenie” w Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej Prof - Med Sp z o. o. należącej do Grupy ANWIL we Włocławku

Akcja profilaktyczna pt. „Rzuć palenie” w Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej Prof - Med Sp z o. o. należącej do Grupy ANWIL we Włocławku

Listopad 2013 roku był dla nas również bardzo pracowity jak październik. Prowadziliśmy działania profilaktyczne w województwie mazowieckim (Przasnysz, Krasnosielc, Komorów, Płońsk, Stoczek), województwie kujawsko-pomorskim (Rypin, Włocławek), województwie lubelskim (Komarówka Podlaska) oraz małopolskim (Tarnów) i śląskim (Goczałkowice - Zdrój). W większości tych miast i gmin realizowaliśmy przede wszystkim programy dla dzieci i młodzieży oraz kilka spotkań z rodzicami i szkoleń dla nauczycieli. Na uwagę zasługuje akcji zorganizowanej dla pracowników ANWIL-u pt. „Rzuć palenie”. Pracownicy ANWIL-u mogli bezpłatnie zdiagnozować się w Punkcie obsługiwanym przez specjalistów Przychodni Przemysłowej (...)

Działania profilaktyczne w Tarnowie

Działania profilaktyczne w Tarnowie

Koniec października 2013 roku był dla nas bardzo pracowity. Oprócz działań profilaktycznych w Płońsku (woj. mazowieckie) realizowaliśmy duże zlecenia w województwie małopolskim. W Gminie Szerzyny realizowaliśmy programy „Noe” i „Debata” natomiast w Gminie Biskupice programy „Noe” i „Cukierki”. Dużym wyzwaniem dla nas była realizacji zleconych przez Urząd Miasta Tarnowa programów profilaktycznych: „Korekta” i „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki” w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta. Program profilaktyczny „Korekta” porusza problematykę alkoholu w życiu codziennym człowieka. Jednym w ważnych elementów programu była autodiagnoza uczestników spotkania (...)

Profilaktyka w gminie Szerzyny

Profilaktyka w gminie Szerzyny

W dniach 21-22 października w trzech Zespołach Szkół na terenie gminy Szerzyny. W klasach szóstych szkół podstawowych i pierwszych gimnazjów był realizowany program „Debata” natomiast w klasach drugich i trzecich gimnazjalnych program „NOE”. Program „Debata” porusza problematykę nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz narkomanii. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i używaniu narkotyków w ogóle, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program jest oparty o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne: korekta przekonań normatywnych, (...)

Działania profilaktyczne pt. "Bezpieczna szkoła" w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

Działania profilaktyczne pt. "Bezpieczna szkoła" w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

W dniu 16 października 2013 r. w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie przeprowadziliśmy kompleksowe działania profilaktyczne „Bezpieczna szkoła”. Na działania te złożyło się szkolenie nauczycieli i programy profilaktyczne pod tym samym tytułem. Istnienie zjawiska przemocy rówieśniczej w szkołach nie ulega wątpliwości. Od kilku lat narasta w polskich szkołach problem przemocy uczniów starszych i silniejszych wobec młodszych i słabszych. Najważniejsze w tej kwestii jest pytanie o sposoby przeciwdziałania temu zjawisku: Co powinni zrobić dorośli? W jaki sposób szkoła może skutecznie poradzić sobie z tym problemem? Czy jest nadzieja na powodzenie? (...)

Działania profilaktyczne w Sicienku

Działania profilaktyczne w Sicienku

W dniu 9 października 2013 r. prowadziliśmy działania profilaktyczne w gminie Sicienko realizując programy „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” i „Odmów - nie bierz” wśród młodzieży gimnazjalnej szkół w Sicienku i Wojnowie. Program „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” początkowo realizowany był w ramach kampanii Kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”. Obecnie cieszy się on dużym uznaniem zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Głównym celem programu jest uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zachowania wobec popularnych zjawisk (...)

Raport diagnostyczny problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w Grajewie!

Raport diagnostyczny problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w Grajewie!

Od wielu lat współpracujemy z Miastem Grajewo realizując działania profilaktyczne obejmujące całość populacji młodzieży szkolnej jak i dorosłych. Są to działania wieloletnie i całościowe, dzięki czemu można dokonywać analizy zmian zachodzących na terenie miasta. Na początku października 2013 r. ankieterzy oraz trenerzy z naszego ośrodka zbierali materiały do raportu diagnostycznego problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy dla Miasta Grajewa. Opracowany przez Ośrodek raport ma charakter diagnozy obejmującej podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkotykami oraz przemocą na obszarze miasta w danym roku. Na podstawie zebranych (...)

Działania profilaktyczne w Ciechanowie

Działania profilaktyczne w Ciechanowie

W dniu 2 października 2013 r. instruktorzy z naszego ośrodka prowadzili działania profilaktyczne w Ciechanowie szkoląc nauczycieli do realizując programu "Cukierki" oraz realizując program profilaktyczny "Debata" wśród młodzieży gimnazjalnej. Instruktorzy z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień są uprawnieni do prowadzenia warsztatu szkoleniowego dla nauczycieli i wychowawców, realizatorów lub współrealizatorów programu „Wczesna profilaktyka Program Cukierki”. Adresatami programu „Cukierki” są dzieci w wieku od 5 do 10 lat (przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej). W czasie warsztatów poruszone były następujące treści: Czym jest profilaktyka i jakie są jej poziomy? Wyposażenie uczestników (...)

"Życie w zgodzie i radości" w Katolickich Szkołach im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie

"Życie w zgodzie i radości" w Katolickich Szkołach im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie

W ostatnich dniach września 2013 r. uczniowie dwóch klas Katolickiej Szkoły Podstawowej i trzech klas pierwszych Katolickiego Gimnazjum uczestniczyli w programie profilaktycznym "Życie w zgodzie i radości". Analizując przyczyny agresji występującej wśród uczniów bierzemy pod uwagę najbliższe otoczenie dziecka, czyli rodzinę, szkołę, czynniki genetyczne, szersze środowisko i media. Program „Życie w zgodzie i radości” uczy budowania więzi duchowej z innymi osobami, doskonali umiejętności interpersonalne, rozwija inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i myślenie. Młodzież podczas programu ćwiczy rozpoznawania uczuć w sobie, radzenie sobie z przejawami negatywnych emocji zmieniając je w pozytywne. Program sprzyja (...)

"Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia" w Chełmku

"Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia" w Chełmku

W dniach 23 - 24 września 2013 r. uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjów Gminy Chełmek brali udział w programie profilaktycznym "Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia". Program autorstwa R. Pijarowskiej, A. Seweryńskiej i I. Zarzyckiej początkowo realizowany był w ramach kampanii Kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”. Obecnie cieszy się on dużym uznaniem zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Głównym celem programu jest uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zachowania wobec popularnych zjawisk społecznych (...)

Realizacja II części programu pt. "DEBATA" we Włocławku

Realizacja II części programu pt. "DEBATA" we Włocławku

Na przełomie września i października 2013 r. profilaktycy z naszego ośrodka realizowali drugą część programu profilaktyczny pt. "DEBATA" w gimnazjach Włocławka. Programem objęto tą samą grupę młodzieży która uczestniczyła w pierwszej jego część przed wakacjami. W tej części programu przeprowadziliśmy wśród młodzieży wstępną diagnozę problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przekonań pro-trzeźwościowych i porównaliśmy ją do wyników z czerwca. Tak jak w poprzedniej części Debaty położyliśmy szczególny nacisk na zachowania alkoholowe młodzieży, to w tym wypadku głównym motywem programu były zachowania narkotykowe oraz zażywanie innych środków zmieniających świadomość przez (...)

Warsztat pt. "Czas na zmianę" w Wielgiem

Warsztat pt. "Czas na zmianę" w Wielgiem

W czasie okresu wakacyjnego profilaktycy z naszego ośrodka nie próżnowali. Na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielgiem przeprowadziliśmy warsztaty profilaktyczne pt. "Czas na zmianę". W warsztacie uczestniczyły kobiety które chciały zdobyć umiejętności interpersonalne oraz podnieść swoje poczucie wartości, pewności siebie. Jest to już kolejna edycja tego warsztatu w Wielgiem ciesząca się tak dużym zainteresowaniem. Zmodyfikowany warsztat w wersji "light" w mniejszym stopniu poruszał problematykę uzależnień i przemocy zaś bardziej był nakierowany na: Ćwiczenia wzmacniające poczucie podmiotowości i akceptacji w grupie, a także wprowadzające pogodną atmosferę. Ćwiczenia (...)

Realizacja  programu pt. "Debata" we Włocławku".

Realizacja programu pt. "Debata" we Włocławku".

W dniach 10 - 20 czerwca 2013 r. profilaktycy z naszego ośrodka realizowali na zlecenie Gminy Miasta Włocławek pierwszą część programu profilaktyczny pt. "DEBATA". Programem objęto młodzież z klas pierwszych z większości szkół gimnazjalnych z terenu miasta. Program profilaktyczny „Debata” porusza problematykę nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz narkomanii. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i używaniu narkotyków w ogóle, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program jest oparty o trzy najbardziej skuteczne (...)

Działania profilaktyczne w Nowym Mieście nad Wartą

Działania profilaktyczne w Nowym Mieście nad Wartą

W dniu 21 czerwca 2013 r. profilaktycy z naszego oddziału w Poznaniu prowadzili działania profilaktyczne w gminie Nowe Miasto nad Wartą realizując programy "Stop cyberprzemocy" i "Odmów - nie bierz" wśród młodzieży gimnazjalnej. Program profilaktyczny „Stop cyberprzemocy” porusza problematykę przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznanej przez osobę wobec której stosowana jest cyberprzemoc, jej poczucie zagrożenia często uniemożliwia poradzenia sobie z tą sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha. Może to prowadzić do prawdziwej tragedii. Celem zajęć (...)

Realizacja sesji interwencyjno - szkoleniowej dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Pruszczu

Realizacja sesji interwencyjno - szkoleniowej dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Pruszczu

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku od wielu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenia te przyjmują dwie formy - stacjonarną oraz terenową. Ostatnio mieliśmy okazję realizacji formę stacjonarną tego szkolenia w Pruszczu. Szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Pruszczu zostało przeprowadzone w dniu 24.06.2013 r. w Urzędzie Miasta w Pruszczu. Celem szkolenia było spowodowanie, aby konkretni sprzedawcy i występujący w roli sprzedawców właściciele: zwracali uwagę na wiek klientów usiłujących kupić alkohol, po powzięciu podejrzeń co do braku uprawnień (niepełnoletność) odmawiali sprzedaży do (...)

Spotkanie z młodzieżą w Konstancinie - Jeziornie

Spotkanie z młodzieżą w Konstancinie - Jeziornie

W dniu 29 maja 2013 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie Jeziorna profilaktycy z naszego ośrodka – Grażyna Rutkowska i Lech Gwiaździński realizowali programy profilaktyczne dotyczące problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy domowej, przemocy i agresji w szkole oraz cyberprzemocy. Program „Cukierki” oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem. Celem programu jest kształtowanie dystansu i ostrożności wobec obcych dorosłych, uczenie konstruktywnych zachowań w sytuacjach wzbudzających niepokój, przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z tym związanych. Adresatami programu byli uczniowie nauczania (...)

Spotkanie z rodzicami w Słomczynie

Wychowanie dzieci to bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Często rodziców przepełnia bezradność, niepokój, niepewność i brak wiary we własne siły. Boją się jak ich ocenią inni, nie chcenie chcą utracić autorytetu, a czasem porostu nie wiedzą co robić. Dzieci w różnych okresach swojego życia potrzebują różnych rzeczy. Niezależnie od tego jakiej są płci i ile mają lat, potrzebują na pewno tego samego – miłości troski i uwagi. W dniu 28 maja 2013 roku w Zespole Szkół Nr 4 w Słomczynie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum pt. (...)

Realizacja programu NOE w Świebodzinie

Realizacja programu NOE w Świebodzinie

W dniach 5 - 6 maja 2013 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie zespół z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka zrealizował trzy edycje programu profilaktycznego „NOE” dla uczniów klas drugich. Program profilaktyczny „NOE” porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Program pogłębił wiedzę młodych ludzi na temat realnych (...)

Realizacja programów w Grajewie

Realizacja programów w Grajewie

Edukacja i informowanie dzieci i młodzieży - szczególnie narażonej na kontakt z różnego typu używkami to jeden z celów Programu Profilaktyki realizowanego przez Miejską Komisję ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM Grajewo. Dlatego w grajewskich szkołach kolejny raz zorganizowano cykl spotkań profilaktycznych (od 13 do 15 maja 2013 r.), prowadzony przez trzyosobowy zespół realizatorów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Więcej na stronie: http://www.grajewo.pl/aktualnosci-1-2863-wazne_rozmowy_z_mlodzieza.html

Realizacja programu profilaktyczego "Odmów - nie bierz" w Makowie Mazowieckim

Realizacja programu profilaktyczego "Odmów - nie bierz" w Makowie Mazowieckim

W dniach 11-12.04.2013 r. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku przeprowadził program profilaktyczny pt. "Odmów - nie bierz" w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Programem objęto blisko 270 uczniów z klas pierwszych i drugich. Program profilaktyczny „Odmów – nie bierz” powstał w wyniku doświadczeń i informacji zwrotnych od młodzieży podczas realizacji programów profilaktycznych: „Potrafię być sobą”, Bezpieczna szkoła”, „Przeciwko narkotykom – ku afirmacji życia” „Debata” i innych. W programach tych za pomocą aktywnych technik pracy z grupą przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków (...)

Realizacja programu pt. "CUKIERKI" w Szkole Podstawowej w Piechowicach

Realizacja programu pt. "CUKIERKI" w Szkole Podstawowej w Piechowicach

Dnia 4 marca 2013 r. przeprowadzony został w klasach trzecich program profilaktyczny „Cukierki”, którego celem było zaznajomienie uczniów z ważnymi zagadnieniami profilaktycznymi. Zajęcia z dziećmi poprowadziła pani Grażyna Rutkowska terapeutka z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Uczniom przybliżone zostały podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń jakie są z nimi związane. Dzieci miały okazję zobaczyć w scence dramowej, na czym polega mechanizm uzależniania i zrozumieć, że każde sięgniecie po środek odurzający jest jak związanie nićmi, których nie sposób samemu rozerwać. Program miał na celu również kształtowanie u uczniów (...)

Realizacja terenowych szkoleń sprzedawców w Strzegomiu

Realizacja terenowych szkoleń sprzedawców w Strzegomiu

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku od wielu lat zajmuje się prowadzeniem programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Szkoli również sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenia te przyjmują dwie formy - stacjonarną oraz terenową. Ostatnio mieliśmy okazję realizacji formy terenowej tego szkolenia w Strzegomiu. Mamy wieloletni staż w prowadzeniu tego typu szkoleń, a w związku z tym okazję, aby bliżej przyjrzeć się tej specyficznej formie pracy. A, proszę mi wierzyć, jest to forma niezwykła, ubogacająca w rodzaj doświadczeń i przygód, które nieznane są profilaktykom zajmującym się stacjonarnym szkoleniom tego typu. (...)

Facebook