Oferta

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

„ODMÓW – NIE BIERZ”

Program profilaktyczny „Odmów – nie bierz” powstał w wyniku doświadczeń
i informacji zwrotnych od młodzieży podczas realizacji programów profilaktycznych: „Potrafię być sobą”, Bezpieczna szkoła”, „Przeciwko narkotykom – ku afirmacji życia” „Debata” i innych.

W programach tych za pomocą aktywnych technik pracy z grupą przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja). Młodzi ludzie często sami dochodzą do wniosku, że najbardziej może ich ochronić w takich sytuacjach umiejętność odmawiania. Sytuacje takie, gdy młody człowiek jest sam, poddany naciskowi grupy są bardzo trudne.

Program „Odmów – nie bierz” jest programem z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczonym dla młodzieży 13 – 18 letniej.

Cele programu:

-   wstępna diagnoza skali zjawiska zagrożeń alkoholowych i narkotykowych w danej grupie,

-   przekazanie wiedzy na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja),

-   rozbrojenie mitów na temat środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, dopalacze i inne,

-   diagnoza umiejętności zachowań asertywnych w grupie,

-   praktyczna nauka stosowania kilku technik zachowań asertywnych,

-   wsparcie diagnostyczne dla pedagogów szkolnych, wychowawców.

Metody pracy: miniwykłady, burza mózgów, odgrywanie scenek – dramy, praca
w małych grupach.

Co jest potrzebne do realizacji?

-   telewizor, magnetowid lub DVD,

-   tablica,

-   odpowiednie warunki przestrzenne (wielkość sali odpowiadająca ilości uczestników),

-   długopisy dla młodzieży.

Przeznaczenie                                          młodzież od 13 do 18 roku życia

Liczba uczestników                                     ok. 30 osób (jedna klasa)

Czas trwania programu                                       2 - 3 godziny lekcyjne


 

Foto

Copyright © 2008, all rights reserved. Template by Jungle Gym

Design downloaded from free website templates.